Monthly Archives: एफ वाय

जागतिक महिला दिन

नेहेमीप्रमाणेच या वर्षीचा मार्च उगवताना जागतिक महिला दिनाचं बिगुल वाजू लागलं आणि नेहेमीच्याच परंपरेप्रमाणे चार-दोन भाषणं, एक दोन नवीन विधेयकांची खिरापत आणि अशीच चार दोन फुटकळ आश्वासनं यांचा उहापोह झाला. खुद्द महिला ही या दिवसाला आणखी एका सेलिब्रेशन चा योग … Continue reading

Posted in हिंदोळे मनाचे | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा

तन्वीच्या ब्लोगवरील हि पोस्ट जशीच्या तशी रिब्लॉग करतेय. स्वतःच्या अत्यंत सुरक्षित कवचातल्या आयुष्यातून थोडं बाहेर डोकावण्याचा यथाशक्ती-यथामती केलेला हा छोटासा प्रयत्न

Posted in हिंदोळे मनाचे | यावर आपले मत नोंदवा

तू – मी

तू – मी   तू तिथे, मी इथे, वेगवेगळ्या ग्रह गोलांवर वसती करून आहोत आपण मनात दाटलेले शंकांचे मळभ अजूनच धुसर करतायत वाटा आपल्या मधल्या…   तुझ्या-माझ्यातील एकेक कडी निखळताना सुटणारे निःशब्द हुंकार पोहचत असतील का रे तुझ्यापर्यंत? का तू … Continue reading

Posted in कविता, हिंदोळे मनाचे | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा