Monthly Archives: एफ वाय

​​​

खूप  दिवसांनी इकडे फिरकलेय … मनात उगाचच एक हुरहूर आहे… खूप दिवसांनी भेटलेल्या सखीला सामोरं जाताना येणारं एक अनामिक अस्वस्थपणा जाणवतोय … आदिम जवळीक आहेच तरीही अंतराने आलेला हळवा दुरावा ही आहेच …. अवघडलेलं तिऱ्हाईत पण सरलं की  ओळखीच्या खुणा … Continue reading

Posted in हिंदोळे मनाचे | यावर आपले मत नोंदवा