सय…

बिलगून  येता तुझ्या आठवणींचे धुमारे
अवघ्या अस्तित्वाची सतार बनते
मी गुंफत जाते तुझ्या असण्याचे भास माझ्या भोवताली,
हलकीच जाग येते मग दाटल्या निजेला . . . .

स्वप्नांचे  ओघळ, स्पर्शांचे पिसारे
अकल्पिताचे काहूर उरी दाटलेले
मी शोधीत जाते स्मरणांचे किनारे
भासातल्या आभासांचे शहारे
मी मुक्त हुंगून घेते
तृप्त कोशातला स्पर्श बावरा
हलकीच गाज मग चांदण सयीला…

गुंफलेले  काळीज दुवे अन विरघळलेले क्षण
शरीरभर उमटत गेलेली गोडसर लय
तुझ्या चाहुलीने डहुळलेली मनाची फांदी
हलकीच बरसात मग उमलत्या कळ्यांची…

मी बिलगून घेते हि वाट ओळखीची
पुन्हा पुन्हा इथे हरवून शोधताना
भेटती नव्याने क्षण सारे दुरावताना
खेळ बिलोरी हा धुंद जाणिवांचा
हलकीच सय मग मिटल्या व्यथेला…

श्रद्धा – १२.४.२०१६

Advertisements
This entry was posted in कविता, हिंदोळे मनाचे and tagged , , . Bookmark the permalink.

लिखाण आवडल्यास जरूर कळवा.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s