Category Archives: कविता

आताशा,   पाऊस अजूनही पडतो, माती अजूनही हुळहुळते, धुमारे फुटतात, सृजनाची ओढ अजूनही आपलं अस्तित्व  राखून आहे…    पण….   ‘पावसाशी हितगुज मांडणारी ती ओळख कुठेतरी हरवून बसलीये….’   आताशा,   रस्ते तेच आहेत, चालतं होण्याची सारी प्रलोभनं जशीच्या तशीच आहेत आपापल्या जागी, एखादी वळणवेडी पाऊलवाट ओळखीचं स्मित … Continue reading

Posted in असेच काही…, कविता, सहज सुचलेलं, हिंदोळे मनाचे | यावर आपले मत नोंदवा

सय…

बिलगून  येता तुझ्या आठवणींचे धुमारे अवघ्या अस्तित्वाची सतार बनते मी गुंफत जाते तुझ्या असण्याचे भास माझ्या भोवताली, हलकीच जाग येते मग दाटल्या निजेला . . . . स्वप्नांचे  ओघळ, स्पर्शांचे पिसारे अकल्पिताचे काहूर उरी दाटलेले मी शोधीत जाते स्मरणांचे किनारे … Continue reading

Posted in कविता, हिंदोळे मनाचे | Tagged , , | यावर आपले मत नोंदवा

लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी

मराठी दिना निमित्त कवी कुसुमाग्रजांची माझी अत्यंत आवडती कविता पोस्ट करतेय…… टेकडीच्या माथ्यावर चिरेबंदी एक घर पाही वाट अज्ञाताची, कोण जाणे कोठवर बंगल्याच्या आवारात पिंपळाच्या वृक्षाखाली एका खुर्चीमध्ये स्तब्ध कुण्या कविची सावली… निस्तब्धाच्या काठावर उभे सारे चराचर मौनरागी धूसरात रातकीटकांचे … Continue reading

Posted in कविता, हिंदोळे मनाचे | यावर आपले मत नोंदवा

अव्यक्त काही….

    “अव्यक्त काही उरी दाटते शब्दांचेही होत धुके मौन डोळ्यांत बुडू लागता अर्थांनाही जाग येते   नकोच आता खुळे बहाणे नकोच ते वळून पाहणे नकोच घालुयात शपथा वेड्या नको चाचपडूया परतीच्या वाटा   असुदे असेच शब्दांचे ओझे नको मोजूया … Continue reading

Posted in कविता, हिंदोळे मनाचे | Tagged , | १ प्रतिक्रिया

पाऊसगाणी

        नभ भरून आले ऋतू बेधुंद झाला वाऱ्याची बेगुमान साद आता ये ना जराशी ​ पाचोळ्यानी धरला फेर झाडे झिम्मा गं खेळती चाले ढगांचा लपंडाव आता ये ना जराशी   तहानल्या धरतीवर जलधारा गं बरसती झिम्माड ओली … Continue reading

Posted in कविता | Tagged , | यावर आपले मत नोंदवा

कविता

“रात्रीच्या गूढ गर्भात विरत जाणाऱ्या चाहुलींच्या गर्द वाटा…. अस्पष्ट लयीत घुमत जाणारा श्वासांचा हिंदोळा ….   देहभर उमटत जातात स्पर्शांचे कवडसे लखाकून उठतो गात्रांत थिजलेला अस्फुट पारा खिडकीशी चंद्र घुटमळतो थोडा रातराणीही वाटते थोडीशी हळवी….   आत आत खोलवर डुचमळत … Continue reading

Posted in कविता, हिंदोळे मनाचे | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा

प्राजक्त….

दारी उभा प्राजक्त जडे सुवासाचे वेड बहर चांदण्यातला करी सुखाची शिंपण !!!   दारी उभा प्राजक्त जणू जिवाचा जिव्हाळा सख्या साजणाची सय मन पाखरू वेल्हाळ !!!    दारी उभा प्राजक्त श्वास गुंतला मारवा मंद मंद सुवास धुंद जगण्याचा सूर !!! … Continue reading

Posted in कविता, हिंदोळे मनाचे | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा